شرکت مخابرات استان سمنان
دوشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٧ -
صفحه اصلی

انتقاد و پیشنهاد

(( ارتباط با اداره بازرسی مخابرات منطقه سمنان ))

نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
آدرس ایمیل :
متن انتقاد یا پیشنهاد : *

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.